AWVN overhandigt brochure ‘Verschil smaakt naar meer’ aan staatssecretaris Klijnsma

Op 6 maart heeft staatssecretaris Klijnsma het eerste exemplaar van de brochure over de waarde van inclusief werkgeven in ontvangst genomen. Deze publicatie geeft werkgevers veel redenen om ook ruimte te maken voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. 

Verschil smaakt naar meer. De waarde van inclusief werkgeven biedt werkgevers aanknopingspunten om nu eens vanuit een ander gezichtspunt te kijken naar het aan werk helpen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt: niet vanuit kosten en risico’s, maar vanuit de waarde, die deze werknemers voor hun organisatie hebben.

Het boekje geeft de resultaten van een onderzoek over die waarden met aanbevelingen voor werkgevers en overheid.

Praatplaat: met elkaar in gesprek over die waarde voor de organisatie
Het boekje bevat een (uitneembare) ‘praatplaat’. De handleiding is eenvoudig: benoem eerst de beren op de weg – waarom ruimte maken voor iemand met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt? Parkeer deze beren en ga met elkaar in gesprek over de vraag, welke waarde inclusief werkgeven voor uw organisatie kan hebben. Dat is het doel van deze praatplaat, die ook los beschikbaar is.

Vervolgproject: werkgevers voor werkgevers
Inmiddels is AWVN een vervolgproject gestart onder het motto: werkgevers voor werkgevers. Kleine lokale groepjes werkgevers formuleren met elkaar ambities om inclusiever te worden en elkaar helpen om deze ambities ook echt waar te maken. Start Foundation zorgt voor een meting om zichtbaar te maken hoeveel inclusiever deze werkgevers zijn geworden.

Meer informatie over dit project en aanmeldingen via werkgeversgaaninclusief@awvn.nl.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *