Handige Links

Op deze pagina bieden wij een selectie van handige websites en documenten aan

De normaalste zaak

De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van zo’n 400 MKB-ondernemers én grote werkgevers. Samen bouwen ze aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen die kan en wil werken welkom is.

Werkgevers gaan inclusief

Werkgevers inspireren, motiveren, adviseren en ondersteunen, zodat zij op weg gaan om een inclusieve organisatie te worden en (meer) kansen te bieden aan mensen met een beperking. Dat is het doel van het programma ‘Werkgevers gaan inclusief’, waarvan werkgeversvereniging AWVN de hoofduitvoerder is.

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet is in de plaats gekomen voor de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW). En een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).