De 100 van Luchtvaart Inclusief

In 2015 is Luchtvaart Inclusief van start gegaan. Doel van Luchtvaart Inclusief is het creëren van duurzame arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Inmiddels hebben 36 bedrijven de handen ineen geslagen om zich hard te maken voor dit initiatief. Op basis van sterke samenwerking, het delen van ervaringen en kennis en door samen te zoeken naar mogelijkheden, zetten deze bedrijven zich in voor Luchtvaart Inclusief. Met als belangrijkste drijfveer dat zij vinden dat iedereen met een passie voor Schiphol een kans verdient binnen deze dynamische arbeidsmarkt.

Wat is de sectorale ambitie?

Luchtvaart Inclusief moet ertoe leiden dat er per jaar 100 mensen met een arbeidsbeperking een kans krijgen op Schiphol.
Daarnaast is de ambitie dat minimaal 100 bedrijven aansluiten bij dit initiatief.

Organisatie

Ronde tafel

Een à twee keer per jaar komen de CEO’s van de aangesloten bedrijven bij elkaar onder leiding van André van den Berg. Dit zijn de initiatiefnemers van Luchtvaart Inclusief. Zij hebben de sectorale ambitie geformuleerd en houden zicht op de vorderingen.

Designteam

Het designteam is een afvaardiging van de deelnemende bedrijven die de thema’s van Luchtvaart Inclusief verder concreet maakt en samen brengt met bestaande initiatieven. De drie thema’s zijn: inclusieve arbeidsmarkt onderdeel strategie, denken vanuit mogelijkheden en opnemen van arbeidsgehandicapten.

Regie rol LCS

De organisatie en uitvoering van Luchtvaart Inclusief wordt aangestuurd door LCS.

Het designteam bestaat uit:
 • Heleen Kuijten – Schiphol Group
 • Francien David – LCS
 • Dave Zuiderduin – LCS
 • Florien ten Hove – Microsoft
 • Sandra Krijnen – World of Delights
 • Frederike van Oostveen – AWVN
 • Mark Schel – KLM
 • Janneke Brussaard – Vanderlande Industries
 • Hans van Leeuwen – Asito
 • Rajko Kascelan – Asito
 • Leonore Nieuwmeijer – Asito
 • Anthon van den Hoed – Lamme Textile Management
 • Rob Westerlaken – Vebego

Jaarplan (juni 2017 tot juni 2018)

 • Symposium
 • Ontmoetingen AIRpotentials
 • Branche initiatieven
 • Onderzoeken mogelijkheden social firm
 • Website Luchtvaart Inclusief
 • Nieuwsbrieven
 • Buddysysteem

Events

Ontmoetingen AIRpotentials

06 februari 2018

Vind je als bedrijf dit ook een mooi en belangrijk initiatief? Meld je dan aan. Neem hiervoor contact op met Dave Zuiderduin