Thema 1 | Inclusieve Arbeidsmarkt Onderdeel Strategie

Op 6 september 2016, duurzame dinsdag, vond het Symposium Luchtvaart Inclusief plaats. Meer dan 100 belangstellenden van 30 verschillende bedrijven kwamen verwachtingsvol rond 13.00 uur het Schiphol Hoofdgebouw binnen, niet wetende wat hun precies te wachten stond.

Het programma

De middag begon met een plenaire bijeenkomst met Bob Offereins (Innovatiemanager Microsoft) als gastheer en twee sprekers. Het welkomstwoord werd gedaan door Aart Slagt (EVP HR & Industrial relations KLM), die de sectorale ambitie presenteerde.

Vervolgens kondigde hij de Luchtvaart Inclusief film aan waarin enkele succesverhalen te zien zijn. Hans Gennissen (CEO Facilicom) nam het woord namens de Council van Luchtvaart College Schiphol (LCS). Hij lichtte toe dat de Council bestaat uit een aantal bedrijven die actuele thema’s benoemen voor de arbeidsmarkt op Schiphol. Naar aanleiding van die thema’s kan LCS de sectorale programma’s vormgeven. Luchtvaart Inclusief is een voorbeeld van zo’n thema. Het plenaire deel werd afgesloten met een persoonlijk en indrukwekkend verhaal van Bob zelf.

De aanwezigen werden verdeeld in groepen en naar verschillende locaties gebracht door de stagiairs van het MBO College Airport.

Zij kregen allen een inspiratiesessie en een ontmoeting met de zogenaamde AIRpotentials. In totaal waren er vier verschillende inspiratiesessies. Autisme ambassadeur Birsen Basar verzorgde een sessie waarin zij de wereld vanuit iemand met autisme beschrijft. Kim Schumacher (AWVN) verzorgde een workshop inclusief selecteren. Sofie van der Meulen (juriste) interviewde Jan Lamme (CEO Lamme Textile Management) en Anton van den Hoed (Algemeen directeur AM match) over hun succesvolle samenwerking. Bob Offereins deed een confrontatiesessie over leven en werken met een beperking.

Het hoogtepunt van de dag was de ontmoeting met de AIRpotentials. Daarover straks meer. De dag werd afgesloten door Jos Nijhuis (CEO Schiphol Group), hij riep de aanwezigen op om dit moment te benutten om in gesprek te gaan met de talenten van deze dag, de AIRpotentials.

Ontmoet de AIRpotentials

Het mooiste gedeelte van de dag waren de ontmoetingen tussen de bedrijven en de AIRpotentials. 30 enthousiaste AIRpotentials hebben zich gepresenteerd. Aan de hand van een pitch stelden zij zich voor, waarna de bedrijven verdere vragen konden stellen. Door deze bijzondere ontmoetingen kreeg Luchtvaart Inclusief die dag echt een gezicht. De AIRpotentials werden verdeeld in vier groepen en hadden dus twee keer een ontmoeting met de afgevaardigden van de bedrijven. Je kon zien dat de aanwezigen geraakt en geïnspireerd waren door de AIRpotentials. Hierdoor ontstond een switch van denken in beperkingen naar denken in mogelijkheden.

Het doel

Alle 30 AIRpotentials staan te poppelen om aan de slag te gaan op Schiphol. De middag heeft voor verbindingen gezorgd tussen de AIRpotentials en de bedrijven. Sommige AIRpotentials werden direct uitgenodigd voor een vervolggesprek. Ook op de afsluitende borrel werd druk genetwerkt en kaartjes uitgedeeld. Uiteindelijk is het doel dat alle AIRpotentials een mooie baan krijgen op Schiphol.
Zover zijn we uiteraard nog niet, maar de AIRpotentials hebben wel de kans gekregen om zichzelf te presenteren en vooral toe te lichten wat hun talenten zijn.

Bewustwording en draagvlak

De ontmoetingen tussen de bedrijven en de AIRpotentials heeft ook gezorgd voor bewustwording. De bedrijven hebben inzicht gekregen op welke manier zij deze mensen een plek zouden kunnen bieden. Zo zagen zij mogelijkheden waar ze nooit eerder bij stil hadden gestaan.

Maar ook hebben de ontmoetingen ervoor gezorgd dat de bedrijven echt de noodzaak zien en voelen. Deze middag had als doel om draagvlak te creëren. Dit ontstaat niet door alleen te praten over de Participatiewet, maar juist door ontmoetingen met mensen die onder deze wet vallen.

De ervaringen

Zowel de AIRpotentials als de bedrijven vonden de ontmoetingssessies fantastisch. De AIRpotentials hebben het podium gekregen dat zij verdienen en de bedrijven kregen een kennismaking met bijzondere talenten. Meerdere malen werd gevraagd of dit jaarlijks georganiseerd wordt, dit geeft het enthousiasme van de dag perfect weer.

Hoe nu verder?

Bij deze ontmoetingen laten we het uiteraard niet zitten. Lees snel verder om de vervolgstappen te bekijken en tevens het jaarplan van Luchtvaart Inclusief.