Thema 3 | Opnemen Van Arbeidsgehandicapten

Pilot Facilitair Inclusief

Aanleiding

Een belangrijk punt van de participerende bedrijven op Schiphol is dat zij last hebben van een gebrek aan overzicht als het gaat om de aanbod kant. Zij weten vaak niet wie vanuit de verschillende gemeentes waar verantwoordelijk voor is en hoe de subsidie stromen lopen.

Deze pilot doen we samen met het MRA (Metropool Regio Amsterdam), LCS, Locus en de facilitaire bedrijven (Asito, Hago, Raggers en ISS).
We doen dit met de 5 gemeentes die mee doen: Amsterdam, Haarlem, Almere, Haarlemmermeer en Zaanstad.

Dit betekent dat deze 5 gemeentes gaan werken met 1 loket voor Schiphol voor dit project en dat de voorwaarden qua subsidie gelijk worden getrokken.
Op deze manier willen we kijken of het mogelijk is om de bedrijven optimaal te voorzien in hun vraag naar mensen vanuit de doelgroep.

Het doel

Uitproberen van de mogelijkheid om als 1 loket de bedrijven te bedienen vanuit de gemeente. Hiermee ontzorgen we de bedrijven en plaatsen we 10-12 mensen vanuit de doelgroep te plaatsen op Schiphol in een BBL traject (werken en leren).

Het programma en de planning

• Fase 1 (januari 2017)

Potentiële kandidaten worden geworven door de 5 gemeentes nav de functieprofielen van de bedrijven die mee gaan doen. Potentiele kandidaten komen naar een informatiebijeenkomst waar ze worden geïnformeerd en geënthousiasmeerd voor dit project. Na de bijeenkomst geven geïnteresseerde kandidaten hun top 4 qua bedrijven aan en maken we een eerlijke verdeling. Kandidaten gaan vervolgens op gesprek bij de bedrijven en als ze worden aangenomen voor het project, wordt meteen de screening opgestart.

• Fase 2 (februari 2017)

Kandidaten starten met een voortraject, waarbij ze elke week 3 dagdelen naar Schiphol komen. Het programma bestaat uit 3 onderdelen: het voorbereiden op de BBL opleiding Entree Luchthaven (MBO College Airport), het voorbereiden op het werk (de bedrijven) en de persoonlijke ontwikkeling (LCS).

• Fase 3 (maart 2017- maart 2018)

Als duidelijk is dat kandidaten kansrijk zijn om aan het werk te gaan, krijgen ze een arbeidscontract van een jaar en een BBL contract.

Eind oktober 2017 startte de tweede groep met ditmaal 20 kandidaten uit de doelgroep aan het voortraject van 4 weken. Stand van zaken per februari 2018: slechts 3 kandidaten afgevallen en dus 17 kandidaten (13x BBL) aan de slag! Merendeel inmiddels op contract, een aantal nog in proefplaatsing.

AIRpotential sessies

We hebben in 2016 de eerste ontmoetingen met mensen met een arbeidsbeperking die graag op Schiphol willen werken (de zogenaamde AIRpotentials) georganiseerd tijdens het symposium.
Tegenwoordig organiseren we deze zogeheten AIRpotentialsessies 3 a 4 keer per jaar. Het gaat hier om potentiele werknemers uit de doelgroep die potentiele werkgevers op Schiphol ontmoeten. De ervaring is dat dit beter werkt dan gewoonweg een cv sturen.

Workshops

Tijdens het symposium in 2016 hebben we workshops gegeven aan de aanwezige bedrijven. In de toekomst willen we meer van dit soort workshops organiseren. Er blijkt met name behoefte te zijn aan het voorbereiden van de collega’s op de werkvloer die direct gaan samenwerken met de arbeidsgehandicapten.