Werk bieden aan vluchtelingen met verblijfsstatus

De recente asielstroom leidt niet alleen tot uitdagingen, maar ook tot kansen. Een groot deel van de vluchtelingen in Nederland is inmiddels statushouder en is dus legaal op zoek naar werk. Op 27 maart organiseerde het Ministerie van SZW samen met AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland onder de titel ‘Ongekend talent’ een bijeenkomst over het inzetten van deze nieuwe Nederlanders in bedrijven.

Tijdens de bijeenkomst kwamen vragen aan de orde als: waar zijn werkzoekende vluchtelingen te vinden, zijn er faciliteiten die het makkelijker maken om vluchtelingen een plek te geven in het bedrijf en hoe kan de werkgever dit realiseren? De deelnemers kregen ook tips om rond het aannemen van vluchtelingen.

Voor werkgevers heeft het Ministerie van SZW een stappenplan ‘Werk en vluchtelingen’ gemaakt.

Ook is er een informatieve factsheet ‘Informatie voor werkgevers’ – Over stages, werkervaringsplekken en betaald werk door asielzoekers en statushouders’.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *